ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Lysstoffrør ut - LED- armaturer inn

Blog Date Icon

November 7, 2023

I løpet av 2023 vil EU fase ut flere typer lysrør som er vanlige å bruke både hjemme og på arbeidsplasser. Dette forbudet er en del av en bredere innsats for å redusere bruken av kvikksølv. For arbeidsplasser er dette en viktig endring som krever forståelse og planlegging.

Forbudet kort forklart

Hva forbys og hvorfor?

EU har vedtatt å forby følgende lysrørtyper:

  • T2-lysrør (utløper februar 2023)
  • T12-lysrør (utløper februar 2023)
  • Kompaktlysrør (CFL) (utløper februar 2023)
  • T5-lysrør (utløper august 2023)
  • T8-lysrør (utløper august 2023)
Illustrasjon: Lyskultur

Disse lysrørene inneholder kvikksølv, som har vært forbudt i mange elektriske og elektroniske produkter på grunn av dets skadelige effekter.

Hvordan påvirker dette næringslivet?

For næringslivskunder som bruker disse lysrørene på kontorer, arbeidsplasser, skoler, og i industri, er det viktig å merke seg at eksisterende lamper ikke må byttes omgående. De kan fortsatt brukes, men når de blir defekte, kan de ikke lenger vedlikeholdes eller erstattes med samme type lysrør. Dette kan vi i Eiklid & Ekdahl hjelpe deg med, slik at din arbeidsplass er perfekt belyst.

Tiltak som bør iverksettes

Planlegg for fremtiden

Med forbudet som trer i kraft i løpet av 2023, er det lurt å være frempå og starte planleggingen nå. Vurder dine nåværende belysningsbehov, og utforsk alternative, kvikksølvfrie lyskilder som LED- armaturer.

Forstå overgangen

Hele lampen må byttes når du erstatter det gamle lysstoffrøret med et nytt LED-rør. Dette skyldes elektriske komponenter som kan skape problemer. Eiklid & Ekdahl Elektro har med sine 25 års erfaring god innsikt i hvilke LED- armaturer og lamper som er best egnet for de fleste bedrifter. Vi bistår med prosjektering av komplett erstatning av utdaterte lamper, samt informerer om mulighetene for miljøvennlig automatisering av ditt el- anlegg.

Kort om EU-Direktivet som forbyr lysstoffrør

  • Hva: Forbud mot flere typer lysrør som inneholder kvikksølv.
  • Hvorfor: Kvikksølv er helse- og miljøskadelig.
  • Når: Fases ut i løpet av 2023.
  • Hvem: Påvirker næringslivskunder, inkludert kontorer, arbeidsplasser, skoler, og industri.
  • Hvordan: Eksisterende lamper kan brukes, men kan ikke vedlikeholdes når de blir defekte.