ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Nettverk & Ekom

 ⬅️ Tilbake

Nettverk & Ekom

Type tjenester

Skreddersydde dataløsninger
Lang erfaring
Grundig sluttføring og testing

Data & Ekom

Nettverksstruktur en en nødvendighet i dagens samfunn, og det stilles svært strenge krav til utførelse og installasjon. Kvaliteten på dagens nettverk skal dekke kunden sine behov samt være tilrettelagt for fremtidig teknologi.

Det foreligger særlige krav til installasjon av Ekom- nett i bygninger. Eiklid & Ekdahl Elektro er godjent installatør for Ekomnett, og har god erfaring med dette. Når ekomnett skal installeres må man være eksra nøye med installasjonen, spesielt ifm med trekking og kobling.


For å sikre at ditt nettverk fungerer 100% optimalt tester vi alltid hver datalinje og sørger for at de overholder strenge krav.

Testverktøyet vi bruker sjekker om det foreligger kortslutninger, koblingsfeil, tvinningsinkonsistens og interferens. På denne måten er du 100% sikker på at datalinjen du bruker er korrekt installert, med raskt nett.