ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

KNX Smartstyring

Blog Date Icon

April 10, 2023

Fremtidens smartbygg
KNX (en forkortelse for "Konnex" er den globale standarden for automatisering av forskjellige funksjoner i næringsbygg og privatboliger. Hva kan KNX gjøre?

• Detektere en gitt hendelse, for deretter utføre en handling
• Automatisering av lysstyring
• Solskjerming
• Oppvarming
• Kjølesystemer
• Ventilasjon
• Alarmsystem
• Energieffektivisering
• Lyd & Bilde
• +++Bilde hentet fra Instell.no, vår partner for KNX programmering og leverandør av KNX- komponenter
Bruksområder

KNX har som beskrevet over mange bruksområder. Under beskriver vi noen eksempler på hvordan vi har satt opp KNX i diverse næringsbygg.

Lysstyring

Måten man kan styre lyset er veldig versatilt, og vi tilpasser byggets særegne behov. Det vil for eksempel være et annet behov for et lagerlokale enn det er for et kontorlokale

Tilstedeværelse

En vanlig måte å ønske lysstyringen sin satt opp er etter tilstedeværelse. Vi monterer opp bevegelsessensorer på de mest hensiktsmessige stedene, for deretter å programmere lysstyringen slik at ved ankomst -> slå på lys frem til 17:00, deretter hold lys på 20 minutter etter siste bevegelse. Alternativ programmering kan være: Ved bevegelse -> slå på lys og hold det på i 20 min etter siste bevegelse. På den måten vil lyset alltid være på når noen er i området, men slås av når det ikke er bevegelse. 

Konstant lys 

Slå på lys etter en timer hvor lyset slås på og dimmes etter ønske. Den enkleste måten å gjøre det på, men ikke alltid egnet på plasser hvor det er mennesker til andre tider enn programmert. Her kan man selvfølgelig enkelt installere en bryter som kan overstyre lyset etter ønske. 

Bryter

Bryter som slår av og på lyset ved trykk. Kan også programmere inn forskjellige "lysscener" ved forskjellige knapper. På den måten kan man ha en lysscene som heter "presentasjon" som dimmer lyset foran whiteboard til <10%.

Human Centric Lighting

Lys påvirker menneskets humør og innstilling. Lyset i ditt næringsbygg kan programmeres slik at lysets farge og dimming er tilpasset for best mulig prestasjon gjennom hele dagen. Kan hjelpe mot slapphet og trøtthet. 

Solskjerming

Solskjerming kan styres av KNX værstasjon, individuelt fra typen solskjerm-leverandør. Den benytter sol, vindretning nedbør og luftfuktighet til å justere høyde og vridning på lameller. Kan få manuell overstyring med bryter. 

Oppvarming/Kjøling og ventilasjon

Egen temperatursensor i hvert rom styrer individuelt varmeovn/spjeld. Temperatursensor kan også ha en Co2 måler for optimal luftkvalitet. Godt egnet for styring av vannbåren varme. 

Denne artikkelen tar kun for seg noen av de mange mulighetene KNX byr på. Informasjon og bilder er hentet fra vår KNX- programmeringsleverandør Instell. Artikkelen deres kan leses i sin helhet her.